Get Adobe Flash player
Home Utočište medvjeda Kuterevo zaklada pro urso

Kuterevo Zaklada Pro Urso

Udruga prijatelja medvjeda "PRO-URSO CRO-MONTANA" arktofilne aktivnosti i arktofilozofija u HRGOR-i

 • pro – latinski: za;
 • ursus -  latinski: medvjed;
 • arctos – starogrčki: medvjed;
 • Ursus arctos – smeđi medvjed, krovna/vodeća vrsta životinjskog svijeta/carstva na sjevernoj polutki planeta;
 • Ursus arctos arctos – Europski smeđi medvjed, krovna/vodeća vrsta životinjskog svijeta/carstva u Europi;
 • naziv  “cro-montana“  dolazi od:  Croatia montana – Gor(ska) Hrvatska (Bergisch Kroatien, croatia mountain´s, HRGOR,…);
 • montanus – latinski: gora, planina;

 

Uporaba naziva arctophilo, arctophilos i arctophilosophos:

 • philos – starogrčki: prijatelj;
 • arctophilo – medvjedu prijateljsko razmišljanje, govorenje i ponašanje ljudi;
 • arctophilos – prijatelj medvjeda; sophia – starogrčki: mudrost, dobar duh;
 • arctophilosophos – aktivist/mudrac za bolji suživot medvjeda i čovjeka;

 

Određenje okvira pojma „arktofilozofija“:

 1. novi nauk - staro znanje za dobar suživot (medvjeđe) divljine i (čovjekove) civilizacije;
 2. stare vještine – nova pravila za dobar suživot medvjeda i čovjeka;
 3. široka kampanja – ciljana inicijativa za bolji i korisniji odnos ljudi prema medvjedima

Share this post